MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 20/04/2017 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat tyto typy projektů:

  • Revitalizace a zatrektivnění:
    • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
    • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 11 668 222 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I (.pdf)

Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení IROP – Kulturní dědictví (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro IROP (.pdf)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce SC 4. 1 – Kulturní dědictví (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 15. 3. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 15. 3. 2017 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS 25. 5. 2017 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis z jednání Rady MAS 30. 5. 2017 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 14. 2. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 14. 2. 2018 (.pdf)