Období 2007-2013

Obnova účelové komunikace v obci Hejtmánkovice

Žadatel: Obec Hejtmánkovice
Realizace: 2012
Celkové náklady: 1 631 542 Kč, z toho dotace 989 643 Kč

 

Stavební úpravy – Urnový hřbitov

Žadatel: Obec Adršpach
Realizace: 2012
Celkové náklady: 1 308 079 Kč, z toho dotace 468 728 Kč

 

Přestavba stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení

Žadatel: Jaroslav Tuček
Realizace: 2014–2015
Celkové náklady: 1 897 730 Kč, z toho dotace 787 800 Kč

Lesnická technika pro obec Božanov

Žadatel: Obec Božanov
Projekt: Nákup univerzálního kompaktního traktoru s příslušenstvím
Realizace: 2011
Celkové náklady: 899 880 Kč, z toho dotace 371 000 Kč

traktor

Vybavení střediska veterinární péče

Žadatel: MVDr. Miluše Kmoníčková
Realizace: 2012
Celkové náklady: 991 722 Kč, z toho dotace 499 517 Kč

veterinární ordinace

 

Proškolení veřejnosti v oblasti výsadby a péče o stromy a keře

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Realizace: 2011
Celkové náklady: 279 000 Kč, z toho dotace 248 599 Kč

Obr. 14_1