Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Výzvy 2014–2020

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

1. výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I

Žádosti přijímáme do: 15/11/2023 10:00

Připravený projektový záměr s námi, prosím, konzultujte před jeho podáním: Dominika Sedláčková, telefon: 737 207 534, e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz Příjem projektových

více >>
 
Aktuálně vyhlášené výzvy

2. výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální služby I

Žádosti přijímáme do: 15/11/2023 12:00

Připravený projektový záměr s námi, prosím, konzultujte před jeho podáním: Dominika Sedláčková, telefon: 737 207 534, e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz Příjem projektových

více >>

Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z...

více >>

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>