Šablony pro školy

Šablony – projekty zjednodušeného vykazování

Projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony jsou podporovány výzvami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Více informací k výzvám naleznete v jednotlivých sekcích šablony I a šablony II.

O šablony mohou žádat školy a školské subjekty (mateřské školy, základní školy, školní kluby, školní družiny, střediska volného času a základní umělecké školy).

Záměrem výzvy je, aby bylo podání žádosti o podporu pro subjekty co možná nejjednodušší. Z tohoto důvodu nemusí školy a školské subjekty samy definovat podobu jednotlivých aktivit (aktivitou se rozumí šablona). Šablony jsou pro ně předem definovány a jejich výběrem se projekt sestavuje.

Šablony jsou definovány tak, aby popsané činnosti a výstupy byly dostatečně jasné, ale přitom aby poskytovaly prostor pro vlastní realizaci školy, tedy aby byly přijatelné pro všechny oprávněné subjekty různé velikosti.

Jaká je nabídka šablon?

Šablony lze rozdělit do několika typů:

  • Personální podpora,
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů,
  • Aktivity rozvíjející ICT (Informační a komunikační technologie),
  • Extrakurikulární, zájmové a rozvojové aktivity,
  • Spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.

Kde hledat metodickou pomoc?

Kancelář MAS poskytuje školám a školským subjektům na Broumovsku metodickou pomoc při zpracování žádosti o podporu a také při následné administraci a vykazování již schváleného projektu. Máte-li jakoukoli otázku nebo problém, kontaktujte kancelář MAS – Kristýnu Jagošovou.

Na co se zaměřit, pokud už projekt realizujeme?

U šablon není nutné MŠMT vykazovat účetnictví projektu, pouze splněné výstupy. Vzory dokumentů k vykazování výstupů najdete na webu MŠMT. Důležité je také dodržet povinnou publicitu projektu, tedy vyvěsit ve škole nebo školce barevný plakát velikosti A3. Plakát vygenerujete na webu dotaceeu.cz.

Šablony I

Výzva MŠMT Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon I byla vyhlášena dne 23. 6. 2016 a...

více >>

Šablony II

Výzva MŠMT Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon II byla vyhlášena dne 28. 2. 2018 a...

více >>

Šablony III

Výzva MŠMT Výzva k podávání žádostí o podporu na projekty šablon III byla vyhlášena dne 31. 3. 2020 a...

více >>