Výzvy 2021–2027

V současné době se MAS Broumovsko+ připravuje na nové programové období 2021–2027. Na této stránce naleznete všechny důležité dokumenty, které s přípravou nového období souvisí. Dokumenty budeme postupně upravovat přidávat v závislosti na jejich dokončení.

Strategie CLLD 2021–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021–2021 se dělí na koncepční část a akční plány jednotlivých...

více >>

IROP

Kontaktní osoba: Dominika Sedláčková, tel.: 737 207 534, e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz V rámci přípravy nového období 2021-2027 sbírá kancelář MAS...

více >>

OPZ+

Kontaktní osoba: Kristýna Jagošová, tel.: 734 860 332, e-mail: mas@broumovsko.cz Z rozhodnutí Rady a Valné hromady (červen 2022) se...

více >>