Nové období 2021-2027

V současné době se MAS Broumovsko+ připravuje na nové programové období 2021-2027. Na této stránce naleznete všechny důležité dokumenty, které s přípravou nového období souvisí. Dokumenty budeme postupně upravovat přidávat v závislosti na jejich dokončení.

Strategie CLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021-2021 se dělí na koncepční část a akční plány jednotlivých...

více >>

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) bude v novém programovém období 2021-2027 zaměřen na podporu aktivit infrastruktura pro nemotorovou dopravu,...

více >>