Konzultace

Poskytujeme konzultace:

  • potenciálním žadatelům v oblastech podpory pro příští programové období 2021-2027,
  • potenciáním žadatelům v rámci Operačního programu PRV,
  • školám v souvislosti se žádostmi o podporu zaměřenými na podporu škol formou projektů zjednodušeného financování, tzv. šablon.

Oblasti podpory, ve kterých poskytujeme konzultace:

ProgramOblast podpory
IROPKulturní dědictví
Bezpečnost dopravy
Sociální podniky-investiční
Sociální byty
OPZSociální a návazné služby
Prorodinná opatření
Sociální podniky
Zaměstnanost
PRVNezemědělská činnost
Zemědělské podniky
Lesnické technologie
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Pozemkové úpravy
OPŽPVýsadba dřevin
Sídelní zeleň
OPVVVPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon

Pokud máte zájem o konzultaci, kontakty jsou k dispozici na stránce Kontakt. Pokud máte zájem být informováni o vyhlášených výzvách a seminářích zaměřených na některou z oblastí, kontaktujte nás na e-mailu mas@broumovsko.cz, příp. na tel. 491 521 281.

Co pro vás nemůžeme udělat

Nezpracováváme jednotlivé žádosti o podporu.