Stanovy a dokumenty MAS

Stanovy MAS:

Stanovy MAS – aktuálně platné (.pdf)

Stanovy MAS – archiv (.zip)

Směrnice MAS:

Vnitřní směrnice pro účetnictví (.pdf)

Pracovní řád (.pdf)

Archivační a skartační řád (.pdf)

Výroční zprávy MAS:

Výroční zpráva 2021 (.pdf)

Archiv:

Výroční zprávy 2013-2020 (.zip)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Broumovsko+

Příprava SCLLD MAS Broumovsko+ – tvorba mise, SWOT analýzy, dotazníkové šetření, pracovní verze SCLLD (.pdf)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko (SCLLD) (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 1 – popis postupů pro vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 2 – rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 3 – změny v Programovém rámci IROP, OPZ, PRV (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 4 – rozšíření Programového rámce PRV o čl. 20 (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 5 – doplnění analytické části SCLLD (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 6 – změna Programového rámce PRV (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 7 – úprava Programového rámce PRV (.pdf)

Realizace SCLLD

Evaluační zpráva – Mid-term evaluace realizace SCLLD, duben 2019 (.pdf)

Zprávy o plnění integrované strategie (.zip)