Stanovy a dokumenty MAS

Stanovy MAS:

Stanovy MAS – aktuálně platné (.pdf)

Stanovy MAS – archiv (.zip)

Směrnice MAS:

Vnitřní směrnice pro účetnictví(.pdf)

Pracovní řád (.pdf)

Archivační a skartační řád (.pdf)

Výroční zprávy MAS:

Výroční zpráva 2020 (.pdf)

Výroční zpráva 2019 (.pdf)

Výroční zpráva 2018 (.pdf)

Výroční zpráva 2017 (.pdf)

Výroční zpráva 2016 (.pdf)

Výroční zpráva 2015 (.pdf)

Výroční zpráva 2014 (.pdf)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Broumovsko+

Příprava SCLLD MAS Broumovsko+ – tvorba mise, SWOT analýzy, dotazníkové šetření, pracovní verze SCLLD (.pdf)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko (SCLLD) (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 1 – popis postupů pro vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 2 – rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 3 – změny v Programovém rámci IROP, OPZ, PRV (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 4 – rozšíření Programového rámce PRV o čl. 20 (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 5 – doplnění analytické části SCLLD (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 6 – změna Programového rámce PRV (.pdf)

SCLLD – dodatek č. 7 – úprava Programového rámce PRV (.pdf)

Realizace SCLLD

Evaluační zpráva – Mid-term evaluace realizace SCLLD, duben 2019 (.pdf)

Zprávy o plnění integrované strategie (.zip)