Strategie CLLD 2021–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021–2021 se dělí na koncepční část a akční plány jednotlivých operačních programů. Koncepční část vychází z podrobné analýzy území. Akční plány jsou tvořeny na základě projektových záměrů místních aktérů.

V tuto chvíli má MAS schválenou Koncepční část SCLLD a pracuje na akčních plánech.

Koncepční část SCLLD pro období 20212027:

Koncepční část SCLLD MAS Broumovsko+ 2021-2027 verze 2 (.pdf)

Další důležité dokumenty:

Socioekonomická analýza MAS Broumovsko+ 2021 (.pdf)

SWOT analýza MAS Broumovsko+ 2021-2027 (.pdf)

Popis inovativních rysů strategie (.pdf)

Pracovní skupiny a jednání:

Jednání pracovní skupiny dne 3. 9. 2020 (.pdf)

Jednání pracovní skupiny dne 17. 9. 2020 (.pdf)

Jednání pracovní skupiny dne 22. 9. 2020 (.pdf)

Finalizace SWOT analýzy – online (.pdf)

SWOT analýza – původní verze po evaluaci SCLLD (.pdf)
(z této verze jsme vycházeli při jednáních na pracovních skupinách)

Veřejné připomínkování Strategie:

Veřejné připomínkování Strategie – online (.pdf)