MAS

Podporujeme rozvoj regionu

Místní akční skupina Broumovsko+ sdružuje aktivní obyvatele regionu, neziskové organizace, podnikatele a obce a funguje tak jako unikátní platforma setkávání pro lidi, kterým není lhostejný osud místa, kde žijí.

více informací o nás Map
MAS

Podporujeme místní projekty

Poskytujeme finanční prostředky z evropských fondů na místní projekty. Poskytujeme také konzultace projektů.

více o podpoře projektů MAS
MAS
MAS

Pomáháme řešit problémy ve vzdělávání na Broumovsku

Realizujeme projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

více o Místním akčním plánu vzdělávání