Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2022:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2022 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:28. 3. 2022
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:29. 4. 2022
Předpokládaná alokace výzvy:4 324 160 Kč
Podporované oblasti:a) Investice do podnikatelských činností - stroje, technologie, rekonstrukce,

b) investice do zemědělských činností - stroje, technologie, rekonstrukce,

c) investice do lesnických technologií - stroje a technologie,

d) podpora venkovských oblastí - vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (včetně knihoven) a pořízení mobiliáře na veřejná prostranství.