Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2023:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2023 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:1. pol. 2023
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:
Předpokládaná alokace výzvy:
Podporované oblasti:Podpora venkovských oblastí - vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (včetně knihoven) a pořízení mobiliáře na veřejná prostranství.
Název výzvy:MAS Broumovsko+: IROP - Doprava I
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:2. pol. 2023
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:2. pol. 2023
Předpokládaná alokace výzvy:6 000 000 Kč CZV (95 % dotace)
Podporované oblasti:Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
a) Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
b) Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
Název výzvy:MAS Broumovsko+: IROP - Sociální služby I
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:2. pol. 2023
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:2. pol. 2023
Předpokládaná alokace výzvy:2 500 000 Kč CZV (95 % dotace)
Podporované oblasti:Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách