Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2021:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2021 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VI
Termín vyhlášení výzvy:20. 5. 2021
Termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:30. 6. 2021
Předpokládaná alokace výzvy:1 165 247 Kč
Podporované aktivity:a) Veřejná prostranství,
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava III
Termín vyhlášení výzvy:2. 8. 2021
Termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:12. 10. 2021
Alokace výzvy:837 645 Kč
Podporované aktivity:Bezpečnost dopravy