Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2023:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2023 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VIII
Termín vyhlášení výzvy:10. 4. 2023
Termín začátku příjmu Žádostí o dotaci:12. 4. 2023
Termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:17. 5. 2023
Alokace výzvy:1 147 092 Kč
Podporované aktivity:Podpora venkovských oblastí:
a) veřejná prostranství v obcích
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Název výzvy:MAS Broumovsko+: IROP - Doprava I
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:20. 9. 2023
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:15. 11. 2023
Předpokládaná alokace výzvy:6 000 000 Kč CZV (95 % dotace)
Podporované oblasti:Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
a) Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
b) Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
Název výzvy:MAS Broumovsko+: IROP - Sociální služby I
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:20. 9. 2023
Předpokládaný termín ukončení příjmu Žádostí o dotaci:15. 11. 2023
Předpokládaná alokace výzvy:2 500 000 Kč CZV (95 % dotace)
Podporované oblasti:Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách