Informace o nás

Kdo jsme a co děláme

Co je MAS Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ je zapsaným spolkem, který již více než 12 let napomáhá rozvoji Broumovska.

MAS sdružuje aktivní obyvatele regionu, neziskové organizace, podnikatele a obce a funguje tak jako unikátní platforma setkávání pro lidi, kterým není lhostejný osud místa, kde žijí.

více >>
Obce v MAS Broumovsko

Příprava nového období 2021-2027

V současné době se MAS Broumovsko+ připravuje na nové programové období 2021-2027. Na této stránce naleznete všechny důležité dokumenty,...

více >>

Aktuality

– V rámci projektu MAP II se finančně podpořila aktivita Hravé kmeny na Dětském hřišti v Broumově. U příležitosti vydání...

více >>

Co děláme

MAS Broumovsko+ zaměřuje svou činnost na dvě oblasti – podporu projektů a rozvoj vzdělávání na Broumovsku.

více >>

Stanovy a dokumenty MAS

Zde naleznete ke stažení stanovy, směrnice a výroční zprávy MAS.

více >>