Program rozvoje venkova (PRV)

Pomocí Programu rozvoje venkova (PRV) podporujeme zejména činnosti zemědělců a podnikatelů, nákup lesnické techniky, výstavby a rekonstrukce lesních a polních cest, realizaci pozemkových úprav, veřejná prostranství a kulturní a spolkové činnosti.

Kontaktní osoba: Kristýna Jagošová, tel.: 734 860 332, e-mail: mas@broumovsko.cz

Oblast podpory z PRVFinanční alokacePředpokládané vyhlášení výzev
Investice do nezemědělské činnosti3 802 215 Kčduben 2017, květen 2018, duben 2019, březen 2022
Investice do zemědělských podniků6 070 722 Kčduben 2017, květen 2018, duben 2019, březen 2022
Lesnická infrastruktura0 Kčkvěten 2018, duben 2019
Zemědělská infrastruktura0 Kčkvěten 2018
Pozemkové úpravy1 888 980 Kčduben 2019
Investice do lesnických technologií2 612 282 Kčduben 2017, květen 2018, březen 2022
Podpora venkovských oblastí3 458 271 Kčkvěten 2020, květen 2021, březen 2022, duben 2023

Aktuálně:

Z výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII vybrala MAS k financování celkem 16 Žádostí o dotaci. V tuto chvíli procházejí vybrané Žádosti o dotaci závěrečným ověřením způsobilosti ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu.

Aktuálně nejsou vyhlášené žádné výzvy

Uzavřené výzvy

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VII

Příjem žádostí byl ukončen dne: 29/04/2022 0:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VI

Příjem žádostí byl ukončen dne: 30/06/2021 24:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V

Příjem žádostí byl ukončen dne: 15/06/2020 24:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III

Příjem žádostí byl ukončen dne: 24/05/2019 24:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II

Příjem žádostí byl ukončen dne: 04/06/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 30/05/2017 12:00