Období 2014-2020

Seznam projektů podpořených v programovém období 2014-2020 (.pdf)

IROP – Integrovaný regionální operační program

Obnova dřevěného kostela Panny Marie

 • Místo: Broumov
 • Rok realizace: 2017-2019
 • Přínos projektu: Zvýšení zabezpečení kostela, zejména nová elektroinstalace, nové hromosvody a další bezpečnostní prvky
 • Celkové náklady: 2 297 973 Kč (dotace činí 1 479 020 Kč)

„Díky projektu jsme mohli významně zvýšit zabezpečení nejstaršího dřevěného kostela v České republice.“

Rekonstrukce kostela Všech Svatých

 • Místo: Heřmánkovice
 • Rok realizace: 2017-2021
 • Přínos projektu: Vyřešení havarijního stavu kostela v Heřmánkovicích a posílení kulturně-společenských vazeb v území
 • Celkové náklady: 9 780 119 Kč (dotace činí 9 285 366 Kč)

„Předpokládáme, že projekt přinese nejen zachování kulturního dědictví, ale také zatraktivnění regionu.“

Výstavba nového chodníku a přechodu pro chodce

 • Místo: Broumov
 • Rok realizace: 2015-2018
 • Přínos projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy díky výstavbě nového chodníku a přechodu pro chodce včetně bezpečnostního ostrůvku a osvětlení
 • Celkové náklady: 1 893 857 Kč (dotace činí 1 260 386 Kč)

„Díky projektu došlo k posunutí přechodu, který byl původně umístěn v nebezpečném úseku za zatáčkou. Nyní je v tomto úseku situace přehledná a bezpečná jak pro chodce, tak pro řidiče.“

OPZ – Operační program Zaměstnanost

Příměstské tábory na Broumovsku

 • Místo: Broumov, Teplice nad Metují
 • Rok realizace: 2017-2020
 • Přínos projektu: Podpora rodičů a zákonných zástupců v jejich zaměstnání prostřednictvím poskytování péče pro jejich děti v době školních prázdnin
 • Celkové náklady: 1 572 278 Kč (= dotace)

„Rodiče sdílí dobré zkušenosti se svými přáteli a známýni, takže se naše činnost dostává dále do povědomí lidí.“

Pracujeme na Broumovsku

 • Místo: Broumov
 • Rok realizace: 2018-2020
 • Přínos projektu: Na základě poskytnuté podpory jsou účastníci schopni naleznout řešení jejich nevyhovující situace (hledání zaměstnání, organizace osobního života, získávání dovedností uplatnitelných do budoucna aj.)
 • Celkové náklady: 2 727 000 Kč (=dotace)

„V projektu jsme viděli vyšší šance na posun klientů, protože si můžeme dovolit nabízet jim intenzivnější pomoc.“

PRV – Program rozvoje venkova

Pořízení manipulátoru

 • Místo: Teplice nad Metují – Lachov
 • Rok realizace: 2018
 • Přínos projektu: Nový manipulátor pracuje efektivněji a zároveň se díky němu snížily náklady na provoz a za nutné opravy
 • Celkové náklady: 2 082 717 Kč (dotace činí 990 000 Kč)

„Nový manipulátor pomohl zlepšit práci s krmivy a senáží.“

Dále byly podpořeny také projekty zaměřené na zásobování a dovybavení penzionu, pořízení lesní techniky a zemědělských strojů.

OPŽP – Operační program Životní prostředí

Výsadby zeleně ve Zdoňově

 • Místo: Teplice nad Metují – Zdoňov
 • Rok realizace: 2018-2022
 • Přínos projektu: Zvýšení biodiverzity, zlepšení krajinného rázu a propojení sídelní a krajinné zeleně
 • Celkové náklady: 441 328 Kč (dotace činí 372 404 Kč)

„Výsadby stromů společně s druidskými kameny vytvořily místo plné energie.“

Sídelní zeleň v Teplicích nad Metují

 • Místo: Teplice nad Metují
 • Rok realizace: 2019-2023
 • Přínos projektu: Nové výsadby a dosadby zeleně v městském parku a v dalších vybraných lokalitách přispějí ke zlepšení funkcí městské zeleně, k podpoře migrace živočichů, zvýšení počtu úkrytů a potravinových zdrojů pro živočichy nebo např. ke zvýšení zadržování srážek
 • Celkové náklady: 1 495 203 Kč (dotace činí 890 432 Kč)