Proč se stát členem

Zajímá Vás péče o trvale udržitelný rozvoj regionu a chcete se stát členem MAS? Stačí být z území MAS, vyplnit členskou přihlášku a přinést ji do kanceláře MAS.

Členství v MAS je dobrovolné a vzniká schválením přihlášky Radou MAS. Každý člen je zařazený do jedné ze zájmových skupin, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (příslušnost k zájmové skupině definuje každý člen v rámci své přihlášky podle své převažující činnosti nebo zájmu). Na činnost MAS přispívají členové částkou 100 Kč za rok.

Příklad práv členů MAS:

  • Předkládání návrhů a podnětů k činnosti spolku a jeho orgánů,
  • účast na jednání Rady s hlasem poradním,
  • podílení se na činnostech spolku,
  • volení členů orgánů MAS a být voleni do těchto orgánů,
  • účast na zasedání Valné hromady.

Ke stažení:

Přihláška ke členství v MAS (.docx)

Přihláška ke členství v MAS (.pdf)