Výstupy projektu

V rámci projektu podporujeme spolupráci škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Broumovsku. Na podporu této spolupráce dosud vznikly tyto výstupy:

  • EDUmapa Broumovsko – webová aplikace znázorňující přehled aktérů v neformálním a zájmovém vzdělávání na Broumovsku. Tato aplikace je průběžně aktualizována a měla by sloužit především rodičům, pedagogickým pracovníkům a veřejnosti k lepší orientaci v nabídce neformálního vzdělávání pro děti a žáky do 15 let.
  • Kam se podívat se třídou aneb Vzdělávání na Broumovsku jinak – brožura zejména pro učitele mateřských a základních škol v území, kde je uveden přehled subjektů neformálního a zájmového vzdělávání, kam se mohou učitelé se svými třídami během vyučování vydat. Náhled je k dispozici zde.
  • pracovní listy pro knihovny – podpora čtenářské gramotnosti a regionální identity. Pracovní listy jsou vytvořeny jak pro mateřské školy, tak pro 1. a 2. stupeň základních škol.
  • čtenářské lekce s náměty pro práci s knihou Pohádky z broumovského dolíku od Evy Kroupové – podpora čtenářské gramotnosti a regionální identity. Lekce, vytvořené Mgr. Monikou Slavíkovou a Martinem Slavíkem,  jsou k dispozici v knihovnách, kde je mohou učitelé využít v rámci hodin českého jazyka, inspiraci pro práci v knihovně. K lekcím jsou vytvořené originální ilustrace.
  • pracovní listy pro farmu Wenet – podpora přírodovědné gramotnosti. Pracovní listy jsou vytvořeny pro žáky 1. stupně ZŠ – zvlášť pro 1., 2., 3., 4. i 5. třídu. Náhled pracovního listu je k dispozici zde, pracovního listu pro 1. třídu zde.
  • pracovní listy pro Muzeum Broumovska – podpora čtenářské gramotnosti a regionální identity. Pracovní listy jsou věkově rozděleny na cílovou skupinu MŠ, 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Pro pedagogické pracovníky byly vytvořeny metodické listy.
  • pracovní listy v rámci Dne otevřených dveří ve firmách/subjektech – podpora kariérového poradenství a regionální identity. Pracovní listy vytvořili zaměstnanci zapojených subjektů. Náhled pracovního listu naleznete zde.
  • losování vítěze v soutěži Čtenářské bingo – motivem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o četbu a zaměřit se tak na čtenářskou gramotnost. Vzhledem k tomu, že nebylo možné kvůli nouzovému stavu soutěž vyhodnotit na společném setkání, natočilo se losování výherců na video. Video naleznete na YouTube kanálu MAS Broumovsko+.
  • Hravé kmeny na Dětském hřišti v Broumově – u příležitosti vydání dětského alba a malovaného zpěvníku Písničky z broumovského dolíku byl otevřen pohádkový park Dětské hřiště Broumov, kde je soubor sedmi upravených a pomalovaných dřevěných prolézaček, sedaček, vozítek s názvem Hravé kmeny. Kancelář k této aktivitě vytvořila soutěž, o které se dozvíte více v sekci Hravé kmeny.

Další výstupy budou vznikat v rámci projektu MAP II, připravují se např. pracovní listy pro hodiny hudební výchovy, další pracovní listy pro knihovny atd.

Pokud máte zájem o plnou verzi některého z výše uvedených dokumentů, kontaktujte nás zde.

Hravé kmeny

Hravé kmeny na Dětském hřišti v Broumově U příležitosti vydání dětského alba a malovaného zpěvníku Písničky z broumovského dolíku,...

více >>