Co je MAS Broumovsko+

MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem, který již více než 15 let napomáhá rozvoji Broumovska. Území MAS Broumovsko+ je shodné s územím ORP Broumov. V současné době má MAS více než 50 členů (partnerů). MAS sdružuje aktivní obyvatele regionu, neziskové organizace, podnikatele a obce a funguje tak jako unikátní platforma setkávání pro lidi, kterým není lhostejný osud místa, kde žijí, nebo které mají rádi.

Jedním z nástrojů, kterým rozvoj regionu podporujeme, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z evropských fondů.

MAS obecně

Místní akční skupina (MAS) je založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

MAS v České republice

V České republice funguje asi 180 místních akčních skupin (MAS), většina z nich je členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, která MAS sdružuje a pomáhá rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě a s ostatními MAS v Královéhradeckém kraji spolupracuje také v rámci Krajské sítě MAS.