Výzvy 2014–2020

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů – IROP, OPZ, PRV a OPŽP. Tyto čtyři dotační programy jsou součástí tzv. programového období 2014–2020, ve kterém plánujeme rozdělit více než 64 milionů korun.

Finanční prostředky přidělujeme vybraným projektům, které budou nejvíce přispívat potřebám regionu stanoveným ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD_MAS_Broumovsko.pdf).

Přidělování prostředků projektům bude probíhat až do roku 2023.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Oblasti podpory:

 • Sociální byty.
 • Doprava.
 • Sociální podniky – investiční.
 • Kulturní dědictví.
více >>

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Oblasti podpory:

 • Sociální a návazné služby.
 • Prorodinná opatření.
 • Sociální podnikání.
 • Zaměstnanost.
více >>

Program rozvoje venkova (PRV)

Oblasti podpory:

 • Investice do nezemědělské činnosti.
 • Investice do zemědělských podniků.
 • Lesnická infrastruktura.
 • Zemědělská infrastruktura.
 • Pozemkové úpravy.
 • Investice do lesnických technologií.
 • Spolupráce MAS.
více >>

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Oblast podpory:

 • Výsadba dřevin.
 • Sídelní zeleň.
více >>