Místní akční plán vzdělávání

Pomáháme řešit problémy ve vzdělávání na Broumovsku

Základní info o projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

více >>

Organizační struktura

Odpovědnost za realizaci projektu MAP III má Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídicího výboru a...

více >>

Řídicí výbor

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání Broumovsku.

více >>

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se mění.

více >>

Zapojte se do MAP III

V rámci projektu MAP se scházejí pracovní skupiny, které pomáhají hledat řešení problémů ve vzdělávání na Broumovsku.

Pracovní skupiny jsou otevřené a můžete se tak zapojit i vy.

více >>

Dopravní hřiště pro školy

MAS nabízí k bezplatnému vypůjčování mobilní dopravní hřiště pro základní a mateřské školy.  ...

více >>