Místní akční plán vzdělávání

Pomáháme řešit problémy ve vzdělávání na Broumovsku

Základní info o projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

více >>

Organizační struktura

            Odpovědnost za realizaci projektu MAP II má Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační...

více >>

Řídící výbor

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání Broumovsku.

více >>

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se mění.

více >>

Vzdělávací akce

Vzdělávací aktivity jsou zaměřené zejména na:

  • předškolní vzdělávání,
  • čtenářskou a matematickou gramotnost,
  • inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
více >>

Zapojte se do MAP II

V rámci projektu MAP se scházejí pracovní skupiny, které pomáhají hledat řešení problémů ve vzdělávání na Broumovsku.

Pracovní skupiny jsou otevřené a můžete se tak zapojit i vy.

více >>

Výstupy projektu

V rámci projektu podporujeme spolupráci škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Broumovsku. Na podporu této spolupráce dosud vznikli...

více >>