Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a příklady podpořených projektů v období 2007-2013 z Programu rozvoje venkova (PRV).

Podpořené projekty prezentujeme také na našem Facebooku.

Období 2014-2020

Seznam projektů podpořených v programovém období 2014-2020 (.pdf) IROP – Integrovaný regionální operační program Obnova dřevěného kostela Panny Marie...

více >>

Období 2007-2013

Obnova účelové komunikace v obci Hejtmánkovice Žadatel: Obec Hejtmánkovice Realizace: 2012 Celkové náklady: 1 631 542 Kč, z toho dotace 989 643 Kč  ...

více >>