Operační program Životní prostředí (OPŽP)

V Operačním programu Životní prostředí pomáháme v území financovat zejména výsadbu dřevin mimo zastavěná území obcí (např. remízky, aleje) a výsadbu sídelní zeleně v zastavěných územích obcí (např. městské parky, uliční stromořadí, zeleň veřejných prostranství).

Kontaktní osoba: Dominika Sedláčková, tel.: 737 207 534, e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz

Oblast podpory z OPŽPFinanční alokacePředpokládané vyhlášení výzev
Výsadba dřevin9 544 899 Kččerven 2017, září 2018, říjen 2019
Sídelní zeleň4 000 000 Kčříjen 2018, říjen 2019

Aktuálně:

4.1 Výsadba dřevin – 4 projekty mají ukončenou fyzickou realizaci, jejich administrativní ukončení proběhne v roce 2022. 6 projektů je v realizaci.

4.2 Sídelní zeleň – 4 projekty jsou v realizaci.

MAS nebude vyhlašovat další výzvy z OPŽP v programovém období 2014-2020.

Aktuálně nejsou vyhlášené žádné výzvy

Uzavřené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III

Příjem žádostí byl ukončen dne: 30/12/2019 12:00

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III

Příjem žádostí byl ukončen dne: 20/11/2019 12:00

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II

Příjem žádostí byl ukončen dne: 20/11/2019 12:00

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 10/12/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II

Příjem žádostí byl ukončen dne: 12/11/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 04/09/2017 12:00

remizky

Výsadby na nelesní půdě: stromořadí, remízy, krajinné prvky, biokoridory…

více >>