Aktuality

– V rámci projektu MAP II se finančně podpořila aktivita Hravé kmeny na Dětském hřišti v Broumově. U příležitosti vydání dětského alba a malovaného zpěvníku Písničky z broumovského dolíku byl otevřen pohádkový park Dětské hřiště Broumov, kde je soubor sedmi upravených a pomalovaných dřevěných prolézaček, sedaček, vozítek s názvem Hravé kmeny. Kancelář k této aktivitě vytvořila soutěž, o které se dozvíte více v sekci Hravé kmeny.

– Dne 1. 6. 2021 jsme předložili koncepční část integrované strategie CLLD pro období 2021-2027 ke kontrole MMR ČR. Podívat se na ni můžete v sekci Příprava nového období 2021-2027.

– Kancelář MAS pracuje na přípravě nového programového období 2021-2027. V této souvislosti kancelář připravila dotazník pro sběr projektových záměrů od všech subjektů z území MAS. Dotazník můžete vyplnit zde.

– Připojili jsme se ke kampani Regiony sobě! Podporujte s námi lokální ekonomiku.