Slovníček zkratek a pojmů

ZkratkaVýznam
AOPKAgentura ochrany přírody a krajiny
AlokacePřidělení omezených zdrojů výzvě/projektu
CLLDKomunitně vedený místní rozvoj
CRRCentrum pro regionální rozvoj
CZVCelkové způsobilé výdaje
DVPPDalší vzdělávání pedagogických pracovníků
DSODobrovolný svazek obcí
EFRREvropský fond pro regionální rozvoj
ESFEvropský sociální fond
FicheOblast podpory v Programu rozvoje venkova
IndikátorUkazatel; nástroj pro měření dosažených efektů aktivit projektu
IROPIntegrovaný regionální operační program
MASMístní akční skupina
MAPMístní akční plán vzdělávání
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj
MPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí
MS2014+ (ISKP14+)Portál pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu
MZeMinisterstvo zemědělství
MŽPMinisterstvo životního prostředí
NIDVNárodní institut dalšího vzdělávání
NNONestátní nezisková organizace
NS MAS ČRNárodní síť Místních akčních skupin České republiky
OPZOperační program Zaměstnanost
OPŽPOperační program Životní prostření
OSVČOsoba samostatně výdělečně činná
PDPracovní den
Podpora ex-antePoskytnutí prostředků příjemci před realizací výdajů na projekt
Podpora ex-postNásledné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem
Portál farmářePortál pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu z PRV
PRVProgram rozvoje venkova
ŘOŘídící orgán
SCLLDStrategie komunitně vedeného místního rozvoje
SFŽPStátní fond životního prostředí