Program rozvoje venkova (PRV)

Pomocí Programu rozvoje venkova (PRV) podporujeme zejména činnosti zemědělců a podnikatelů, nákup lesnické techniky, výstavby a rekonstrukce lesních a polních cest a realizaci pozemkových úprav.

Kontaktní osoba: Kristýna Jagošová, tel.: 734 860 332, e-mail: mas.jagosova@gmail.com

Oblast podpory z PRVFinanční alokacePředpokládané vyhlášení výzev
Investice do nezemědělské činnosti2 209 655 Kčduben 2017, květen 2018, duben 2019
Investice do zemědělských podniků5 273 870 Kčduben 2017, květen 2018, duben 2019
Lesnická infrastruktura820 800 Kčkvěten 2018, duben 2019
Zemědělská infrastruktura0 Kčkvěten 2018
Pozemkové úpravy1 888 979 Kčduben 2019
Investice do lesnických technologií1 929 495 Kčduben 2017, květen 2018
Podpora venkovských oblastí2 013 670 Kčduben 2020

Aktuálně:

Podpoření žadatelé z výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III mají zaregistrované své Žádosti o dotaci na RO SZIF a procházejí závěrečným ověřením způsobilosti.

Aktuálně nejsou vyhlášené žádné výzvy

Uzavřené výzvy

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III

Příjem žádostí byl ukončen dne: 24/05/2019 24:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II

Příjem žádostí byl ukončen dne: 04/06/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 30/05/2017 12:00