Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí,

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a

více >>

Pokud vás zajímá, jaké další výzvy chystáme, podívejte se na Harmonogram výzev.

Uzavřené výzvy najdete na stránkách jednotlivých programů – v sekci Oblasti podpory.