Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I

Žádosti přijímáme do: 10/12/2018 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a

více >>

Pokud vás zajímá, jaké další výzvy chystáme, podívejte se na Harmonogram výzev.

Uzavřené výzvy najdete na stránkách jednotlivých programů – v sekci Oblasti podpory.