Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III

Žádosti přijímáme do: 24/05/2019 24:00

V rámci této výzvy lze žádat ve čtyřech oblastech podpory: Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 2

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I

Žádosti přijímáme do: 31/05/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: 1. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I

Žádosti přijímáme do: 31/05/2019 12:00

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační

více >>

Pokud vás zajímá, jaké další výzvy chystáme, podívejte se na Harmonogram výzev.

Uzavřené výzvy najdete na stránkách jednotlivých programů – v sekci Oblasti podpory.