Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II

Žádosti přijímáme do: 18/10/2019 12:00

Zvyšování bezpečnosti dopravy na Broumovsku – chodníky, přechody pro chodce, lávky, bezbariéový přístup zastávek…

více >>
 
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I

Žádosti přijímáme do: 18/10/2019 12:00

Rekonstrukce, modernizace a výstavba cyklostezek a cyklotras na Broumovsku.

více >>

Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z...

více >>

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>