Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I

Žádosti přijímáme do: 16/10/2018 12:00

Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení. Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo

více >>
 
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II

Žádosti přijímáme do: 12/11/2018 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí,

více >>

Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z...

více >>

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>