Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II

Žádosti přijímáme do: 04/06/2018 12:00

V rámci této výzvy lze žádat v pěti oblastech podpory: Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 1

více >>

Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014 – 2020 z Integrovaného regionálního operačního programu...

více >>

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>