Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00

remizky

Výsadby na nelesní půdě: stromořadí, remízy, krajinné prvky, biokoridory...

více >>
 
Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00

Podporovány jsou aktivity zaměřené na snížení lokální nezaměstnanosti. Můžete žádat na tyto typy projektů: Příprava osob z cílových skupin ke

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti dopravy. Můžete žádat na tyto typy projektů: bezbariérový přístup zastávek rekonstrukce, modernizace a

více >>
 

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>