Pro žadatele

Podpora vašich projektů

Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů.

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní

více >>
 
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí,

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a

více >>
 

Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z...

více >>

Šablony pro školy

Základním a mateřským školám poskytujeme metodickou pomoc při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony (podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

více >>