Aktuality

– Ve čtvrtek 9. 1. 2020 hodnotila Výběrové komise MAS projekty z výzev MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III a MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II. Zápisy ze zasedání si můžete prohlédnout zde: sídelní zeleň, prorodinná opatření.

– Ve dnech 9.-11. 12. 2019 se zástupci MAS zúčastnili konference OECD v Anverpách. Na zápis z této pracovní cesty se můžete podívat zde.

– V pátek 13. 9. 2019 byla ze strany ŘO PRV schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ č. 8, která zahrnuje především zařazení nové Fiche 8 – Podpora venkovských oblastí do Programu rozvoje venkova. V rámci této nové Fiche budeme moci v příštím roce podpořit projekty ze dvou oblastí: a) Veřejná prostranství, b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Alokace výzvy bude činit 2 013 670 Kč.

– MAS Broumovsko+ zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020). Evaluační zprávu si můžete prohlédnout zde.