Aktuality

– Zde je k náhlednutí tisková zpráva, kde je přehledně shrnut aktuální stav podpořených projektů zaměřených na životní prostředí (OPŽP) v Královéhradeckém kraji.

– Připravujeme se na nové programové období 2021-2027! V tuto chvíli máme připravenou koncepční část nové Strategie a Vy se na ni můžete podívat v sekci Příprava nového období 2021-2027.

– Kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027. V této souvislosti kancelář připravila dotazník pro sběr projektových záměrů od všech subjektů z území MAS. Dotazník můžete vyplnit zde.

– Náš web má novou sekci Vaše projekty v době krize. Najdete v ní užitečné odkazy, které poradí, jak projekty realizovat v této době.

– Připojili jsme se ke kampani Regiony sobě! Podporujte s námi lokální ekonomiku.