Aktuality

– Veřejné projednání změny Strategie CLLD pro Program rozvoje venkova. Dotazník k vyplnění zde.

– Ve středu 19. 6. 2019 se MAS Broumovsko+ zúčastní Konzultačního dne pro místní podnikatele. Akce je pořádána ve spolupráci s Regionální kanceláří agentury CzechInvest a agenturou API. Pozvánku naleznete zde.

– MAS Broumovsko+ vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborníka na oblast vzdělávání pro projekt MAP vzdělávání na Broumovsku II. Bližší informace naleznete zde.

– Ke konci měsíce března byla ze strany ŘO PRV schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+, která zahrnovala přesun nevyčerpané alokace mezi Fichí Zemědělská infrastruktura a Fichí Investice do zemědělských podniků. Díky tomuto přesunu bylo možné v letošní výzvě z Programu rozvoje venkova znovu podpořit zemědělské podnikatele.

– MAS Broumovsko+ zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020). Evaluační zprávu si můžete prohlédnout zde.

– MAS Broumovsko+ zveřejnila harmonogram plánovaných výzev na rok 2019, více informací naleznete zde.