Aktuality

– V pondělí 30. 3. 2020 byla ze strany ŘO PRV schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ č. 8, která zahrnuje zejména zrušení Fiche 3 Lesnická infrastruktura a přesun volné alokace na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí.

– Kancelář MAS pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027. V této souvislosti kancelář připravila dotazník pro sběr projektových záměrů od všech subjektů z území MAS. Dotazník můžete vyplnit zde.

– Ve dnech 9.-11. 12. 2019 se zástupci MAS zúčastnili konference OECD v Anverpách. Na zápis z této pracovní cesty se můžete podívat zde.

– MAS Broumovsko+ zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020). Evaluační zprávu si můžete prohlédnout zde.