Aktuality

– Ke konci měsíce března byla ze strany ŘO PRV schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+, která zahrnovala přesun nevyčerpané alokace mezi Fichí Zemědělská infrastruktura a Fichí Investice do zemědělských podniků. Díky tomuto přesunu bylo možné v letošní výzvě z Programu rozvoje venkova znovu podpořit zemědělské podnikatele.

– MAS Broumovsko+ zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020). Evaluační zprávu si můžete prohlédnout zde.