Aktuality

– Ode dne 21. 10. 2019 dochází ke změně výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II. Ve výzvě byla navýšena alokace a prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o podporu.

– V úterý 1. října byly vyhlášeny výzvy zaměřené na výsadby dřevin a sídelní zeleň. Žádosti o podporu je možné předkládat do 20. listopadu 2019. Podmínky jednotlivých výzev si můžete prohlédnout zde.

– V pátek 13. 9. 2019 byla ze strany ŘO PRV schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ č. 8, která zahrnuje především zařazení nové Fiche 8 – Podpora venkovských oblastí do Programu rozvoje venkova. V rámci této nové Fiche budeme moci v příštím roce podpořit projekty ze dvou oblastí: a) Veřejná prostranství, b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Alokace výzvy bude činit 2 013 670 Kč.

– MAS Broumovsko+ zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020). Evaluační zprávu si můžete prohlédnout zde.