Aktuality

  • Žádost o podporu, která byla předložena do výzvy MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I, úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.
  • Vybrané projekty z výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II byly ke dni 31. 7. 2018 zaregistrovány na RO SZIF k závěrečnému ověření způsobilosti.
  • MAS Broumovsko+ realizuje od 1. 1. 2018 projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II, který navazuje na stejnojmenný projekt ukončený k 31. 12. 2017.