Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Rada se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Hlasovací právo členů Rady je rovné. Zasedání řídí a svolává předseda Rady. Zasedání se řídí jednacím řádem Rady.

Do působnosti Rady náleží např.:

  • svolávat zasedání Valné hromady a plnit její usnesení,
  • schvalovat výzvy k podávání žádostí,
  • schvalovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu Výběrové komise spolku,
  • schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů,
  • rozhodovat o přijetí za člena spolku,
  • předkládat Valné hromadě výroční zprávu, rozpočet.

Ke stažení

Seznam členů Rady MAS

Rada MAS (.pdf)

Archiv Rada MAS 2015-2022 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Rady – aktuálně platný (.pdf)

Jednací řád Rady – archiv (.zip)

Zápisy

Zápis ze zasedání Rady 8. 11. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 15.-18. 7. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 9. 6. 2022 od 15:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 9. 6. 2022 od 14:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 24. 5. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 1.-4. 4. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 17. 3. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 10. 2. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 17.-19. 1. 2022 (.pdf)

Zápisy – archiv

Zápisy ze zasedání Rady 2021 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 2018-2020 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 2015-2017 (.zip)

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Rady 8. 11. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 13. 9. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 15.-18. 7. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 9. 6. 2022 od 15:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 9. 6. 2022 od 14:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 24. 5. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 1.-4. 4. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 17. 3. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 10. 2. 2022 (.pdf)

Pozvánka za zasedání Rady 17.-19. 1. 2022 (.pdf)

Pozvánky – archiv

Pozvánky na zasedání Rady 2017-2021 (.zip)