Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy VK volí Valná hromada spolku na dobu 2 let při zachování pravidla, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VK má 7 členů a 4 náhradníky.

Výběrová komise si ze svého středu volí předsedu a ten svolává a řídí zasedání VK. VK se schází ke svému zasedání podle aktuálních potřeb.


Ke stažení

Seznam členů Výběrové komise

Výběrová komise MAS k 17. 6. 2021 (.pdf)

Archiv Výběrová komise MAS 2015-2020 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Výběrové komise – aktuálně platný (.pdf)

Jednací řád Výběrové komise – archiv (.zip)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 26. 10. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 15. 7. 2021 (.pdf)

Zápisy z jednání Výběrové komise v roce 2020 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 26. 10. 2021  (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 15. 7. 2021 (.pdf)

Pozvánky na jednání Výběrové komise v roce 2020 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)