Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy VK volí Valná hromada spolku na dobu 2 let při zachování pravidla, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VK má 7 členů a 4 náhradníky.

Výběrová komise si ze svého středu volí předsedu a ten svolává a řídí zasedání VK. VK se schází ke svému zasedání podle aktuálních potřeb.


Ke stažení

Seznam členů Výběrové komise

Výběrová komise (.pdf)

Archiv Výběrová komise MAS 2015-2022 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Výběrové komise – aktuálně platný (.pdf)

Jednací řád Výběrové komise – archiv (.zip)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 15. 6. 2023 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 2. 6. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 26. 10. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 15. 7. 2021 (.pdf)

Zápisy z jednání Výběrové komise v roce 2020 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Výběrové komise 15. 6. 2023(.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 2. 6. 2022 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 26. 10. 2021  (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 15. 7. 2021 (.pdf)

Pozvánky na jednání Výběrové komise v roce 2020 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)