MAS Broumovsko+ pokračuje v projektu zaměřeném na vzdělávání

14. 11. 2022

V současné době probíhá v ORP Broumov v pořadí již třetí projekt MAP nazvaný Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III, který potrvá do konce listopadu roku 2023. Cílem tohoto projektu je navázání a rozvoj spolupráce mezi pedagogy a organizacemi, které se vzdělávání na Broumovsku věnují. Do projektu je zapojeno několik subjektů, především však mateřské a základní školy z ORP Broumov.

Vedení projektu zajišťuje Místní akční skupina (MAS) Broumovsko+, z. s., jež stála za realizací i předchozích dvou projektů. První dvouletý projekt (MAP I) probíhal v letech 2016–2017. V rámci MAPu I byla vypracována strategie rozvoje vzdělávání, bylo uskutečněno několik desítek seminářů a vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, zřizovatele, děti i rodiče. Ve spolupráci s MAS Stolové hory, z. s. a MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. byl v broumovském klášteře také uspořádán první ročník dvoudenní konference „Učení pro život“.

Čtyřletý MAP II, který MAS Broumovsko+ realizovala v letech 2018–2021, prohloubil aktivity započaté v prvním projektu. V rámci MAPu II byla aktualizována původní dokumentace a ustanoveny pracovní skupiny na téma rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rovné příležitosti. V průběhu 4 let bylo uspořádáno přes 50 vzdělávacích akcí. Rozvinula se spolupráce s místními knihovnami, muzei a dalšími vzdělávacími institucemi v území. V Centru pro rodinu se podařilo zajistit poradenské služby pro rodiny s dětmi, proběhl druhý ročník konference „Učení pro život“ a nově byly organizovány úspěšné akce „Den gramotnosti“ a „Den volného času aneb jak se bavit po škole“.

V novém projektu MAP III je hlavním cílem udržet navázaná partnerství a prohloubit proces společného místního akčního plánování. V rámci projektu dojde k aktualizaci dokumentace MAP, která mj. obsahuje strategickou část – Strategický rámec s investičními záměry školských zařízení, a implementační část – Akční plány na roky 2023–2025. Významnou aktivitou je proces evaluace, tedy vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování, který na území Broumovska probíhal od roku 2016 do současnosti. Výstupem této aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva.

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP III například formou účasti v pracovních skupinách, můžete nás kontaktovat na map@broumovsko.cz. Aktuální informace naleznete na facebookových stránkách Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku nebo na webu www.mas.broumovsko.cz.