Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem spolku. Oprávnění účastnit se VH a rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti tohoto orgánu mají všichni členové spolku.

Do působnosti VH náleží např.:

  • schvalování stanov spolku
  • schvalování jednacích řádů VH, Rady, Výběrové komise, Kontrolního výboru
  • volby a odvolání členů Rady, Předsedy a Místopředsedy, členů VK a členů KV
  • schvalování rozpočtu, výroční zprávy, účetní závěrky spolku
  • rozhodování o výši členských příspěvků, o zrušení nebo přeměně spolku
  • ukládání úkolů orgánům spolku

Ke stažení

 

Jednací řád

Jednací řád Valné hromady (.pdf)

Zápisy z Valné hromady

Zápis ze zasedání Valné hromady 25. 11. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady 17. 6. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady 24.-31. 3. 2021 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Valné hromady 2015-2020 (.zip)

Pozvánky

Pozvánka na Valnou hromadu 25. 11. 2021 (.pdf)

Pozvánka na Valnou hromadu 17. 6. 2021 (.pdf)

Pozvánka na Valnou hromadu 24.-31. 3. 2021 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Valné hromady 2016-2020 (.zip)