Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem spolku. Oprávnění účastnit se VH a rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti tohoto orgánu mají všichni členové spolku.

Do působnosti VH náleží např.:

  • schvalování stanov spolku
  • schvalování jednacích řádů VH, Rady, Výběrové komise, Kontrolního výboru
  • volby a odvolání členů Rady, Předsedy a Místopředsedy, členů VK a členů KV
  • schvalování rozpočtu, výroční zprávy, účetní závěrky spolku
  • rozhodování o výši členských příspěvků, o zrušení nebo přeměně spolku
  • ukládání úkolů orgánům spolku

Ke stažení

 

Jednací řád

Jednací řád Valné hromady (.pdf)

Zápisy z Valné hromady

Zápis ze zasedání Valné hromady 21. 6. 2022 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady 25. 11. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady 17. 6. 2021 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady 24.-31. 3. 2021 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Valné hromady 2015-2020 (.zip)

Pozvánky

Pozvánka na Valnou hromadu 21. 6. 2022(.pdf)

Pozvánka na Valnou hromadu 25. 11. 2021 (.pdf)

Pozvánka na Valnou hromadu 17. 6. 2021 (.pdf)

Pozvánka na Valnou hromadu 24.-31. 3. 2021 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Valné hromady 2016-2020 (.zip)