Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem spolku. Oprávnění účastnit se VH a rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti tohoto orgánu mají všichni členové spolku.

Do působnosti VH náleží např.:

  • schvalování stanov spolku
  • schvalování jednacích řádů VH, Rady, Výběrové komise, Kontrolního výboru
  • volby a odvolání členů Rady, Předsedy a Místopředsedy, členů VK a členů KV
  • schvalování rozpočtu, výroční zprávy, účetní závěrky spolku
  • rozhodování o výši členských příspěvků, o zrušení nebo přeměně spolku
  • ukládání úkolů orgánům spolku

Ke stažení

 

Jednací řád

Jednací řád Valné hromady (.pdf)

Zápisy z Valné hromady

Zápisy ze zasedání Valné hromady 2021-2022 (.zip)

Zápisy ze zasedání Valné hromady 2015-2020 (.zip)

Pozvánky

Pozvánky na zasedání Valné hromady 2016-2022 (.zip)