Kontrolní výbor

Kontrolní výbor (KV) je kontrolním orgánem spolku. Má 5 členů a ti jsou voleni z jednotlivých členů spolku na dobu 2 let. Členy volí Valná hromada spolku.

Do působnosti KV náleží např.:

  • kontrola dodržování stanov, platných pravidel a platných právních předpisů,
  • kontrola dodržování usnesení orgánů spolku,
  • kontrola hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem,
  • provádění monitoringu a hodnocení SCLLD.

Ke stažení

Seznam členů Kontrolního výboru

Kontrolní výbor MAS (.pdf)

Archiv Kontrolní výbor 2015-2022 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Kontrolního výboru (.pdf)

 

Zápisy

Zápis z jednání Kontrolního výboru 12. 5. 2022(.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 13. 5. 2021(.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 12. 5. 2020(.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 9. 5. 2019(.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 3. 5. 2018(.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 23. 5. 2017 (.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 26. 4. 2016 (.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 21. 4. 2015 (.pdf)

 

 

Pozvánky

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 12. 5. 2022(.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 13. 5. 2021(.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 12. 5. 2020(.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 9. 5. 2019(.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 3. 5. 2018(.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 23. 5. 2017(.pdf)