MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt),
  • doprovody na kroužky a zájmové aktivity,
  • příměstské tábory,
  • dětské skupiny,
  • vzdělávání pečujících osob.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 227 020 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II – verze platná od 21. 10. 2019 (.pdf)

Text výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II (.pdf)

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf)

Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele po úpravě výzvy – verze platná ode dne 21. 10. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 10. 10. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Výběr projektů:

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce 13. 7. 2020 (.pdf)