MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 16/10/2018 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení.

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
  • pořízení základního vybavení bytové jednotky,
  • nákup objektů, bytů, domů a pozemků,
  • výstavba nových sociálních bytů,
  • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 526 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I (.pdf)

Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf)

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro výzvu č. 85 (.pdf)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf)

Semináře pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 27. 3. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 27. 3. 2018 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 20. 9. 2018 (.pdf)

Prezentace za semináře pro žadatele dne 20. 9. 2018 (.pdf)