Pomoc pro žadatele

Konzultace

Poskytujeme konzultace projektů a metodickou pomoc školám při zpracování a následné administraci žádostí o podporu na tzv. šablony.

více >>

Slovníček zkratek a pojmů

Zkratka Význam AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny Alokace Přidělení omezených zdrojů výzvě/projektu CLLD Komunitně vedený místní rozvoj CRR...

více >>