Řídící výbor

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.


Zápisy a dokumenty MAP II:

Jednání 27. 11. 2018 – Komunikační strategie, uskutečněné a plánované aktivity MAP, aktualizace Strategického rámce a informace o Akčním plánu

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 27. 11. 2018 (.pdf)

Komunikační strategie MAP II (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 27. 11. 2018 (.pdf)

Jednání 24. 5. 2018 – Aktualizace Strategického rámce MAP a Akčního plánu, Statut a Jednací řád

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 24. 5. 2018 (.pdf)

Statut Řídícího výboru MAP II (.pdf)

Jednací řád Řídícího výboru MAP II (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 24. 5. 2018 (.pdf)

Akční plán k 24. 5. 2018 (.pdf)

Zápisy a dokumenty MAP I:

Řídící výbor MAP I – dokumenty z jednání (.zip)