Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor si zvolil svého předsedu a definoval vlastní postupy rozhodování.


Zápisy a dokumenty:

Jednání 6. 4. 2016

Jednání 27. 9. 2016 – Strategický rámec, analýza, plán vzdělávacích aktivit

Ustavující zasedání dne 25. 2. 2016