Řídící výbor

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.


Zápisy a dokumenty MAP II:

Jednání 28. 5. 2020 – Aktualizace dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku, Schválení Stanovení počtu evaluací, témat a cílů

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 28. 5. 2020

Dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku

Evaluace MAP: Stanovení počtu evaluací, témat a cílů

Jednání 4. 12. 2019 – Aktualizace Ročního akčního plánu 2019, Schválení Ročního akčního plánu 2020, Aktualizace Strategického rámce

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 4. 12. 2019 (.pdf)

Roční akční plán 2019 pro ORP Broumov (.pdf)

Akční plán ke 4. 12. 2019 (.pdf)

Roční akční plán 2020 pro ORP Broumov (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov ke 4. 12. 2019 (.pdf)

Jednání 4. 6. 2019 – Aktualizace Strategického rámce, Schválení Ročního akčního plánu

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 4. 6. 2019 (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov ke 4. 6. 2019 (.pdf)

Roční akční plán 2019 pro ORP Broumov (.pdf)

Jednání 27. 11. 2018 – Komunikační strategie, uskutečněné a plánované aktivity MAP, aktualizace Strategického rámce a informace o Akčním plánu

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 27. 11. 2018 (.pdf)

Komunikační strategie MAP II (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 27. 11. 2018 (.pdf)

Jednání 24. 5. 2018 – Aktualizace Strategického rámce MAP a Akčního plánu, Statut a Jednací řád

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 24. 5. 2018 (.pdf)

Statut Řídícího výboru MAP II (.pdf)

Jednací řád Řídícího výboru MAP II (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 24. 5. 2018 (.pdf)

Akční plán k 24. 5. 2018 (.pdf)

Zápisy a dokumenty MAP I:

Řídící výbor MAP I – dokumenty z jednání (.zip)