Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor si zvolil svého předsedu a definoval vlastní postupy rozhodování.


Zápisy a dokumenty:

Jednání 9. 11. 2017 – Aktualizace Strategického rámce MAP, schválení dokumentu MAP

Zápis z jednání ŘV ze dne 9. 11. 2017 (.pdf)

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku k 9. 11. 2017 (.pdf)

Strategický rámec MAP ORP Broumov k 9. 11. 2017 (.pdf)

Jednání 6. 4. 2017 – Aktualizace Strategického rámce MAP, Akční plán

Zápis z jednání 6. 4. 2017 (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 6. 4. 2017 (.pdf)

Akční plán pro ORP Broumov k 6. 4. 2017 (.xlsx)

Jednání 27. 9. 2016 – Strategický rámec MAP, Analýza

Zápis z jednání 27. 9. 2016 (.pdf)

Strategický rámec MAP pro ORP Broumov k 27.9.2016 (.pdf)

MAP – analytická část (.pdf)

Ustavující zasedání dne 25. 2. 2016 – Statut, Jednací řád Řídícího výboru

Zápis z jednání 25. 2. 2016 (.pdf)

Statut Řídícího výboru (.pdf)

Jednací řád Řídícího výboru (.pdf)