Banner
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek dne 3. listopadu 2016 ve 14:00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program:

 1. Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)
 2. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
 3. Volba členů a náhradníků výběrové komise
 4. Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016
 5. Návrh rozpočtu spolku na r. 2017
 6. Schválení úvěru
 7. Různé

Mgr. Eva Mücková, v.r.
předsedkyně MAS Broumovsko+, z. s.

 
Pozvánka na Valnou hromadu 3.11.2016 PDF Tisk Email
Pozvánky

Pozvánka na jednání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s., kterou svolává Rada MAS na čtvrtek dne 3. listopadu 2016 v 15:30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově.

Program:

 1. Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)
 2. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
 3. Volba členů a náhradníků výběrové komise
 4. Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016
 5. Návrh rozpočtu spolku na r. 2017
 6. Schválení úvěrů
 7. Různé

Mgr. Eva Mücková,
předsedkyně rady MAS Broumovsko+, z. s.

 
Strategický rámec MAP a Analýza MAP k připomínkování PDF Tisk Email
Projekt MAP

Realizační tým MAP zpracoval na základě jednání pracovních skupin Strategický rámec MAP do roku 2023, kde byly stanoveny strategické priority v oblasti vzdělávání za ORP Broumov. Dále byla Realizačním týmem MAP zpracována první verze Analýzy MAP, která představuje analytickou část dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Na analytickou část bude v budoucnu navazovat strategická a implementační část.

Uvítáme jakékoli návrhy na úpravy či doplnění těchto dokumentů. Návrhy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Fotbalisté Police jsou ve velké pohodě. Černíkovicím nastříleli jedenáct branek

Fotbalisté Police jsou ve velké pohodě. Černíkovicím nastříleli jedenáct branek

Ve velké pohodě jsou fotbalisté Spartaku Police nad Metují, kteří si suverénně zápas po zápasu jdou ...

Adventní koncert pořadaný Davidem Novotným bude letos v IC Broumovska

Adventní koncert pořadaný Davidem Novotným bude letos v IC Broumovska

Čas vánoc není jen shánění dárků, pečení cukroví či uklízení, ale také čas rozjímání a pohody. Jedno...

Broumovský Svoboda Tatra Team bude startovat v Polsku na rally Baja Inter Cars 2016

Broumovský Svoboda Tatra Team bude startovat v Polsku na rally Baja Inter Cars 2016

Ve dnech 21. - 23. října 2016 se uskuteční na trati Szprotowa-Zagan-Malomice na jihozápadě Polska da...

Broumovský gymnazista Štěpán Štolfa je nejrychlejší běžec v kraji

Broumovský gymnazista Štěpán Štolfa je nejrychlejší běžec v kraji

Po všeobecně očekávaném postupu z okresního kola do krajského finále v přespolním běhu středních ško...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 21. do 23. října

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 21. do 23. října

Dýňové slavnosti, promítání oceněných horolezeckých filmů, divadlo, večer s poezií, koncerty Vladivo...

Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 20. září 2016 od 14:30 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Volba předsedy Rady MAS Broumovsko +, z.s.
 2. Strategie CLLD
 3. Stav projektu MAP
 4. Metodika hodnocení
 5. Kontrola VZP a OSSZ
 6. Různé

Mgr. Eva Mücková, v.r.
předsedkyně MAS Broumovsko+, z.s.

 

 

 

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 2. srpna 2016 od 18.00 hod. v Meziměstí - v centru Walzel.

Program: 

 1. Strategie CLLD
 2. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 
Tisková zpráva PDF Tisk Email
Aktuality

Získejte peníze pro své aktivity přes MAS Broumovsko+!

Broumov (20. června 2016) – Projekty obcí, neziskových organizací i firem a živnostníků podpoří MAS Broumovsko+ pomocí dotací EU částkou více než 56 mil. Kč. Své projekty budou moci žadatelé předkládat již na podzim tohoto roku, proto je nejlepší využít letní měsíce k přípravě projektů a konzultacím. Cílem činnosti MAS je podpořit projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde žijeme.

„MAS Broumovsko+ získá prostředky pro období mezi lety 2016 a 2023 na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii jsme podali už v lednu a na přelomu léta a podzimu by mělo dojít k jejímu finálnímu schválení ze stran ministerstev životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Schvalování Strategie je proces velmi časově a personálně náročný, ale je to předpoklad a zároveň šance přinést do území o téměř 25 milionů Kč více než v předchozím období. A tu si nenecháme ujít,“ říká předsedkyně MAS Eva Blažková.

Žadatelé z Broumovska budou moci žádat ve čtyřech operačních programech. V IROP bude MAS podporovat obnovu kulturního dědictví, zvyšování bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy, výstavbu sociálních bytů a rozvoj sociálního podnikání. V OPZ podpoří některé sociální a návazné služby, opatření podporující zaměstnanost v území, prorodinná opatření a v návaznosti na opatření IROP bude možné podpořit také sociální podnikání. „Budeme moci například podpořit opravu některého z kostelů nebo příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin. To ocení zejména rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje Michaela Machková, která má tyto dva operační programy v MAS na starosti.

Kromě IROP a OPZ bude MAS podporovat také výsadbu stromů a keřů na nelesní půdě mimo obce z OPŽP. Posledním programem, jehož prostředky MAS pro území získala, je Program rozvoje venkova. Ten využijí především drobní podnikatelé, zemědělci a obce. MAS podpoří projekty na rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí a modernizaci a rozvoj zemědělství a lesnictví. „Konkrétně budeme podporovat například výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, nákup lesních strojů, projekty zemědělců a podnikatelů a také výsadby alejí podél cest, sadů a remízků,“ doplňuje svou kolegyni Hana Colby, na kterou se mohou obracet žadatelé právě v OPŽP a PRV.

Činnost MAS v tomto období navazuje na úspěšné období 2007 – 2013, ve kterém bylo podpořeno 67 projektů žadatelů z Broumovska celkovou dotací 32,5 mil. Kč.

Kontakt:
Hana Colby, e-mail: mas. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 734 860 332

Michaela Machková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 737 207 534

www.mas.broumovsko.cz

MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením), založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. MAS má v současné době 48 členů – fyzických i právnických osob, zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument zpracovaný MAS Broumovsko+. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) představuje nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je prostředkem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.

MAS Broumovsko+ bude v letech 2016 – 2023 rozdělovat prostředky v jednotlivých operačních programech podle níže uvedeného klíče.

Operační program Opatření Strategie CLLD alokovaná dotace v Kč
IROP 1.1 Sociální byty 3 325 500  
1.2 Doprava 5 542 500  
1.3 Sociální podniky-investiční 2 217 000  
1.4 Kulturní dědictví 11 084 811  
OPZ 2.1 Sociální a návazné služby 5 865 000  
2.2 Prorodinná opatření 1 035 000  
2.3 Sociální podnikání 3 450 000  
2.4 Zaměstnanost 1 150 000  
PRV 3.1 Investice do nezemědělské činnosti 2 698 541  
3.2 Investice do zemědělských podniků 3 373 176  
3.3 Lesnická infrastruktura 1 349 271  
3.4 Zemědělská infrastruktura 2 158 833  
3.5 Pozemkové úpravy 1 888 979  
3.6 Investice do lesnických technologií 2 023 906  
OPŽP 4.1 Výsadba dřevin 9 544 899  
CELKEM   56 707 415  

 

MMR EU

 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko