Banner
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek dne 13. prosince 2016 ve 14:30 hod. v kanceláři MAS v Broumově

Program:

 1. Informace o postupu schvalování SCLLD
 2. Informace o postupu realizace MAP
 3. Výzva MAS OPZ Prorodinná opatření
 4. Výzva MAS IROP Kulturní dědictví
 5. Problematika zajištění chodu kanceláře MAS
 6. Různé

Město Meziměstí
zastoupené starostkou Mgr. Evou Mückovou

 
MAS Broumovsko+, z. s. pořádá první seminář pro žadatele k chystané výzvě MAS zaměřené na prorodinná opatření PDF Tisk Email
Aktuality

Seminář je určen pro žadatele, kteří mají zájem podávat žádost o  podporu v těchto aktivitách:

-příměstské tábory,

-zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování,

-dětské skupiny.

V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do neděle 11. 12. 2016 na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pozvánka na seminář 14 12 2016 

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF.

 
Článek Národní sítě MAS prezentující činnost místních akčních skupin PDF Tisk Email
Aktuality

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

 

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Jdi do tance naplno a staň se svým vlastním mistrem

Jdi do tance naplno a staň se svým vlastním mistrem

Bylo to pár dní po skončení mé druhé taneční dílny, kdy jsme se s mou přítelkyní Jájou sešly s dětmi...

Studenti Gymnázia v Broumově úspěšní v testování Českou školní inspekcí

Studenti Gymnázia v Broumově úspěšní v testování Českou školní inspekcí

V listopadu 2016 proběhlo na mnoha školách v České republice testování žáků třetích ročníků středníc...

Ve speciálním vánočním programu s Concept Art Orchestra vystoupí i Dan Bárta

Ve speciálním vánočním programu s Concept Art Orchestra vystoupí i Dan Bárta

Ve středu 14. prosince nabídne broumovský klášter nevšední hudební událost: Vánoce s Concept Art Orc...

Na fotbalovém Hafnarfjordur cupu se týmům z Broumovska nedařilo

Na fotbalovém Hafnarfjordur cupu se týmům z Broumovska nedařilo

V sobotu 3. prosince se ve Sportcentru v Teplicích nad Metují konal halový fotbalový turnaj Hafnarfj...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 9. do 11. prosince

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 9. do 11. prosince

Různé vánoční, mikulášské a adventní akce a koncerty, rockový festival, divadlo, keramický kurz, pos...

Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek dne 3. listopadu 2016 ve 14:00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program:

 1. Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)
 2. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
 3. Volba členů a náhradníků výběrové komise
 4. Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016
 5. Návrh rozpočtu spolku na r. 2017
 6. Schválení úvěru
 7. Různé

Mgr. Eva Mücková, v.r.
předsedkyně MAS Broumovsko+, z. s.

 
Pozvánka na Valnou hromadu 3.11.2016 PDF Tisk Email
Pozvánky

Pozvánka na jednání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s., kterou svolává Rada MAS na čtvrtek dne 3. listopadu 2016 v 15:30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově.

Program:

 1. Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV)
 2. Projekt MAP – informace o aktuální situaci
 3. Volba členů a náhradníků výběrové komise
 4. Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016
 5. Návrh rozpočtu spolku na r. 2017
 6. Schválení úvěrů
 7. Různé

Mgr. Eva Mücková,
předsedkyně rady MAS Broumovsko+, z. s.

 
Strategický rámec MAP a Analýza MAP k připomínkování PDF Tisk Email
Projekt MAP

Realizační tým MAP zpracoval na základě jednání pracovních skupin Strategický rámec MAP do roku 2023, kde byly stanoveny strategické priority v oblasti vzdělávání za ORP Broumov. Dále byla Realizačním týmem MAP zpracována první verze Analýzy MAP, která představuje analytickou část dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Na analytickou část bude v budoucnu navazovat strategická a implementační část.

Uvítáme jakékoli návrhy na úpravy či doplnění těchto dokumentů. Návrhy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko