Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 2. srpna 2016 od 18.00 hod. v Meziměstí - v centru Walzel.

Program: 

 1. Strategie CLLD
 2. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 
Tisková zpráva PDF Tisk Email
Aktuality

Získejte peníze pro své aktivity přes MAS Broumovsko+!

Broumov (20. června 2016) – Projekty obcí, neziskových organizací i firem a živnostníků podpoří MAS Broumovsko+ pomocí dotací EU částkou více než 56 mil. Kč. Své projekty budou moci žadatelé předkládat již na podzim tohoto roku, proto je nejlepší využít letní měsíce k přípravě projektů a konzultacím. Cílem činnosti MAS je podpořit projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde žijeme.

„MAS Broumovsko+ získá prostředky pro období mezi lety 2016 a 2023 na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii jsme podali už v lednu a na přelomu léta a podzimu by mělo dojít k jejímu finálnímu schválení ze stran ministerstev životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Schvalování Strategie je proces velmi časově a personálně náročný, ale je to předpoklad a zároveň šance přinést do území o téměř 25 milionů Kč více než v předchozím období. A tu si nenecháme ujít,“ říká předsedkyně MAS Eva Blažková.

Žadatelé z Broumovska budou moci žádat ve čtyřech operačních programech. V IROP bude MAS podporovat obnovu kulturního dědictví, zvyšování bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy, výstavbu sociálních bytů a rozvoj sociálního podnikání. V OPZ podpoří některé sociální a návazné služby, opatření podporující zaměstnanost v území, prorodinná opatření a v návaznosti na opatření IROP bude možné podpořit také sociální podnikání. „Budeme moci například podpořit opravu některého z kostelů nebo příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin. To ocení zejména rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje Michaela Machková, která má tyto dva operační programy v MAS na starosti.

Kromě IROP a OPZ bude MAS podporovat také výsadbu stromů a keřů na nelesní půdě mimo obce z OPŽP. Posledním programem, jehož prostředky MAS pro území získala, je Program rozvoje venkova. Ten využijí především drobní podnikatelé, zemědělci a obce. MAS podpoří projekty na rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí a modernizaci a rozvoj zemědělství a lesnictví. „Konkrétně budeme podporovat například výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, nákup lesních strojů, projekty zemědělců a podnikatelů a také výsadby alejí podél cest, sadů a remízků,“ doplňuje svou kolegyni Hana Colby, na kterou se mohou obracet žadatelé právě v OPŽP a PRV.

Činnost MAS v tomto období navazuje na úspěšné období 2007 – 2013, ve kterém bylo podpořeno 67 projektů žadatelů z Broumovska celkovou dotací 32,5 mil. Kč.

Kontakt:
Hana Colby, e-mail: mas. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 734 860 332

Michaela Machková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 737 207 534

www.mas.broumovsko.cz

MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením), založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. MAS má v současné době 48 členů – fyzických i právnických osob, zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument zpracovaný MAS Broumovsko+. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) představuje nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je prostředkem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.

MAS Broumovsko+ bude v letech 2016 – 2023 rozdělovat prostředky v jednotlivých operačních programech podle níže uvedeného klíče.

Operační program Opatření Strategie CLLD alokovaná dotace v Kč
IROP 1.1 Sociální byty 3 325 500  
1.2 Doprava 5 542 500  
1.3 Sociální podniky-investiční 2 217 000  
1.4 Kulturní dědictví 11 084 811  
OPZ 2.1 Sociální a návazné služby 5 865 000  
2.2 Prorodinná opatření 1 035 000  
2.3 Sociální podnikání 3 450 000  
2.4 Zaměstnanost 1 150 000  
PRV 3.1 Investice do nezemědělské činnosti 2 698 541  
3.2 Investice do zemědělských podniků 3 373 176  
3.3 Lesnická infrastruktura 1 349 271  
3.4 Zemědělská infrastruktura 2 158 833  
3.5 Pozemkové úpravy 1 888 979  
3.6 Investice do lesnických technologií 2 023 906  
OPŽP 4.1 Výsadba dřevin 9 544 899  
CELKEM   56 707 415  

 

MMR EU

 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 od 15.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Strategie CLLD
 2. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Bezpečně do školy i do přírody: Královéhradecký kraj rozdá prvňáčkům výbavu na cestu do školních lavic

Bezpečně do školy i do přírody: Královéhradecký kraj rozdá prvňáčkům výbavu na cestu do školních lavic

Prázdniny končí a s nimi i přípravy na zahájení školního roku. Letos v rámci projektu, který se zamě...

Z osudů absolventů broumovského gymnázia

Z osudů absolventů broumovského gymnázia

Jsou mladí a úspěšní. A jedno mají společné - jsou to absolventi broumovského gymnázia.

Police válcuje své soupeře. Vede tabulku s impozantním skóre 18:1

Police válcuje své soupeře. Vede tabulku s impozantním skóre 18:1

Fotbalisté Spartaku Police nad Metují v sobotu vyhráli ve 3. kole 1.B třídy ve Vamberku 6:0. Police ...

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na silnici do Broumova byla přislíbena jako vůbec první v České republice

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na silnici do Broumova byla přislíbena jako vůbec první v České republice

Oprava úseku mezi odbočkou na Jetřichov a čerpací stanicí na okraji Broumova, která navázala na před...

Mladí hudebníci rozezněli bezděkovský kostel devátým koncertem festivalu Za poklady Broumovska

Mladí hudebníci rozezněli bezděkovský kostel devátým koncertem festivalu Za poklady Broumovska

Bezděkovský kostel sv. Prokopa v sobotu 27. srpna poprvé poskytl své krásné prostory letnímu hudební...

Pozvánka na Valnou hromadu PDF Tisk Email
Pozvánky

Pozvánka na zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 v 15.30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově.

Program: 

 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015
 2. Účetní závěrka spolku za rok 2015
 3. Monitorovací zpráva č. 6/2016
 4. Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru
 5. Majetkové záležitosti
 6. Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor)
 7. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA v. r.
předsedkyně spolku

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Strategie CLLD – aktuální informace
 2. Zpráva Kontrolního výboru
 3. Účetní závěrka a hospodaření spolku za rok 2015
 4. Majetkové záležitosti
 5. Příprava Valné hromady
 6. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 29. března 2016 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Strategie CLLD – aktuální informace
 2. Projekt MAP
 3. Vnitřní normy MAS
 4. Úpravy rozpočtu MAS
 5. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

logo SCLLD

nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko