Banner
Strategický rámec MAP a Analýza MAP k připomínkování PDF Tisk Email
Projekt MAP

Realizační tým MAP zpracoval na základě jednání pracovních skupin Strategický rámec MAP do roku 2023, kde byly stanoveny strategické priority v oblasti vzdělávání za ORP Broumov. Dále byla Realizačním týmem MAP zpracována první verze Analýzy MAP, která představuje analytickou část dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Na analytickou část bude v budoucnu navazovat strategická a implementační část.

Uvítáme jakékoli návrhy na úpravy či doplnění těchto dokumentů. Návrhy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 20. září 2016 od 14:30 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Volba předsedy Rady MAS Broumovsko +, z.s.
 2. Strategie CLLD
 3. Stav projektu MAP
 4. Metodika hodnocení
 5. Kontrola VZP a OSSZ
 6. Různé

Mgr. Eva Mücková, v.r.
předsedkyně MAS Broumovsko+, z.s.

 

 

 

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 2. srpna 2016 od 18.00 hod. v Meziměstí - v centru Walzel.

Program: 

 1. Strategie CLLD
 2. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 

Aktuální zpravodajství z Broumovska

Cenou Patrimonium pro futuro byly oceněny ty nejlepší počiny v oblasti památkové péče

Cenou Patrimonium pro futuro byly oceněny ty nejlepší počiny v oblasti památkové péče

V renesančním zámku Náměšť nad Oslavou byly ve středu 21. 9. vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny...

Vyjádření hejtmana Lubomíra France k zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Vyjádření hejtmana Lubomíra France k zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Policie, konkrétně útvar Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes provádí prohlídku v pros...

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1. září 2016 ...

Dnes začala výluka traťové koleje v úseku Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov

Dnes začala výluka traťové koleje v úseku Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov

Dnešním dnem začala výluka traťové koleje a objízdná trasa náhradní autobusové dopravy v úseku Tepli...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. září

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. září

Výstava hub, benefiční koncert, drakiáda, cirkusové i taneční představení, závody v běhu, fotbal, Ga...

Tisková zpráva PDF Tisk Email
Aktuality

Získejte peníze pro své aktivity přes MAS Broumovsko+!

Broumov (20. června 2016) – Projekty obcí, neziskových organizací i firem a živnostníků podpoří MAS Broumovsko+ pomocí dotací EU částkou více než 56 mil. Kč. Své projekty budou moci žadatelé předkládat již na podzim tohoto roku, proto je nejlepší využít letní měsíce k přípravě projektů a konzultacím. Cílem činnosti MAS je podpořit projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde žijeme.

„MAS Broumovsko+ získá prostředky pro období mezi lety 2016 a 2023 na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii jsme podali už v lednu a na přelomu léta a podzimu by mělo dojít k jejímu finálnímu schválení ze stran ministerstev životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Schvalování Strategie je proces velmi časově a personálně náročný, ale je to předpoklad a zároveň šance přinést do území o téměř 25 milionů Kč více než v předchozím období. A tu si nenecháme ujít,“ říká předsedkyně MAS Eva Blažková.

Žadatelé z Broumovska budou moci žádat ve čtyřech operačních programech. V IROP bude MAS podporovat obnovu kulturního dědictví, zvyšování bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy, výstavbu sociálních bytů a rozvoj sociálního podnikání. V OPZ podpoří některé sociální a návazné služby, opatření podporující zaměstnanost v území, prorodinná opatření a v návaznosti na opatření IROP bude možné podpořit také sociální podnikání. „Budeme moci například podpořit opravu některého z kostelů nebo příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin. To ocení zejména rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje Michaela Machková, která má tyto dva operační programy v MAS na starosti.

Kromě IROP a OPZ bude MAS podporovat také výsadbu stromů a keřů na nelesní půdě mimo obce z OPŽP. Posledním programem, jehož prostředky MAS pro území získala, je Program rozvoje venkova. Ten využijí především drobní podnikatelé, zemědělci a obce. MAS podpoří projekty na rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí a modernizaci a rozvoj zemědělství a lesnictví. „Konkrétně budeme podporovat například výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, nákup lesních strojů, projekty zemědělců a podnikatelů a také výsadby alejí podél cest, sadů a remízků,“ doplňuje svou kolegyni Hana Colby, na kterou se mohou obracet žadatelé právě v OPŽP a PRV.

Činnost MAS v tomto období navazuje na úspěšné období 2007 – 2013, ve kterém bylo podpořeno 67 projektů žadatelů z Broumovska celkovou dotací 32,5 mil. Kč.

Kontakt:
Hana Colby, e-mail: mas. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 734 860 332

Michaela Machková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 491 521 281, mobil: 737 207 534

www.mas.broumovsko.cz

MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením), založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. MAS má v současné době 48 členů – fyzických i právnických osob, zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument zpracovaný MAS Broumovsko+. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) představuje nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je prostředkem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.

MAS Broumovsko+ bude v letech 2016 – 2023 rozdělovat prostředky v jednotlivých operačních programech podle níže uvedeného klíče.

Operační program Opatření Strategie CLLD alokovaná dotace v Kč
IROP 1.1 Sociální byty 3 325 500  
1.2 Doprava 5 542 500  
1.3 Sociální podniky-investiční 2 217 000  
1.4 Kulturní dědictví 11 084 811  
OPZ 2.1 Sociální a návazné služby 5 865 000  
2.2 Prorodinná opatření 1 035 000  
2.3 Sociální podnikání 3 450 000  
2.4 Zaměstnanost 1 150 000  
PRV 3.1 Investice do nezemědělské činnosti 2 698 541  
3.2 Investice do zemědělských podniků 3 373 176  
3.3 Lesnická infrastruktura 1 349 271  
3.4 Zemědělská infrastruktura 2 158 833  
3.5 Pozemkové úpravy 1 888 979  
3.6 Investice do lesnických technologií 2 023 906  
OPŽP 4.1 Výsadba dřevin 9 544 899  
CELKEM   56 707 415  

 

MMR EU

 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF

 
Pozvánka PDF Tisk Email
Aktuality

Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 od 15.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově.

Program: 

 1. Strategie CLLD
 2. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně rady

 
Pozvánka na Valnou hromadu PDF Tisk Email
Pozvánky

Pozvánka na zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 v 15.30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově.

Program: 

 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015
 2. Účetní závěrka spolku za rok 2015
 3. Monitorovací zpráva č. 6/2016
 4. Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru
 5. Majetkové záležitosti
 6. Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor)
 7. Různé

Ing. Eva Blažková, MPA v. r.
předsedkyně spolku

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko