Vaše projekty v době krize

Odkazy na informace Řídících orgánů k realizaci Vašich projektů v době krize

IROP (Integrovaný regionální operační program)

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-pro-prijemce-dotaci-z-irop-v-souvislosti

OPZ (Operační program Zaměstnanost)

https://www.esfcr.cz/aktuality-pro-prijemce

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr/normal

PRV (Program rozvoje venkova)

Problémy v realizaci Vašeho projektu vlivem krize budou řešeny individuálně. Prosím, kontaktujte manažerku MAS pro PRV – Kristýnu Jagošovou.

OPŽP (Operační program Životní prostředí)

https://www.opzp.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/

Šablony pro školy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm