OPZ+

Kontaktní osoba: Kristýna Jagošová, tel.: 734 860 332, e-mail: mas@broumovsko.cz

Z rozhodnutí Rady a Valné hromady (červen 2022) se MAS nezapojí do realizace OPZ+ v novém období 2021-2027.

V rámci příprav Operačního programu Zaměstnanost+ pracovala MAS na tvorbě tzv. Akčního plánu. Akční plán měl být (zjednodušeně řečeno) souhrn potřeb našeho území, které jsme si definovaly. Z těchto potřeb následně vycházejí plánované aktivity, které jsme pro území chtěli realizovat.

Záznamy a informace o animaci území: