OPZ+

V rámci příprav Operačního programu Zaměstnanost+ pracuje MAS aktuálně na tvorbě tzv. Akčního plánu. Akční plán bude (zjednodušeně řečeno) souhrn potřeb našeho území, které jsme si definovaly. Z těchto potřeb následně vycházejí plánované aktivity, které bychom pro území chtěli realizovat.

Záznamy a informace o animaci území:

Z rozhodnutí Rady a Valné hromady (červen 2022) se MAS nezapojí do realizace OPZ+ v novém období 2021-2027.