IROP

Kontaktní osoba: Dominika Sedláčková, tel.: 737 207 534, e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz

V rámci přípravy nového období 2021-2027 sbírá kancelář MAS projektové záměry potenciálních žadatelů z našeho území.
Máte projektový záměr, který si myslíte, že svým účelem souvisí s výše zmíněnými aktivitami?
Zašlete nám ho na e-mail: mas.manazer@broumovsko.cz!

Integrovaný regionální operační program (IROP) bude v novém programovém období 2021-2027 zaměřen na podporu těchto aktivit:

AKTIVITAPOPIS AKTIVITYVYBRANÉ AKTIVITY MAS BROUMOVSKO+
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
- zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nevhodných lokalitách;
- doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce MK.
MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu- výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
- realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Podpora JSDH kategorie JPO II, III a V- výstavba a rekontrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol- podpora vybudování,modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
- budování vnitřní konektivity škol;
- budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
- rekonstrukce učeben neúplných škol;
- doprovodná část projektu: budování a modernizace.
MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Infrastruktura pro sociální služby- infrastruktura soc. služeb poskytovaných podle zákona o soc. službách.MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Revitalizace kulturních památek- revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
- doprovodná část projektu: parkoviště u památek.
MAS bude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcíMAS nebude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupinyMAS nebude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeíMAS nebude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihovenMAS nebude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchuMAS nebude podporovat projekty v rámci této aktivity v novém programovém období 2021-2027.