Akční Broumovsko

SEZNAM 21 PODPOŘENÝCH AKCÍ Z AKČNÍHO BROUMOVSKA 2023 (.pdf)

CÍL: Propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jako „SCLLD“) v území MAS Broumovsko+, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných.

Kontaktní osoba pro podání žádosti:
Ing. Dominika Sedláčková
E-mail: mas.manazer@broumovsko.cz
Tel. č.: 737 207 534

Informace pro žadatele/příjemce:

Vymezení regionu podpory: Území MAS Broumovsko+, z. s. (shodné s ORP Broumov)

Celková částka pro rok 2022: 80 000 Kč

Maximální výše podpory na 1 projekt (dotace): 5 000 Kč

Výše dotace: 100 %

Začátek příjmu žádostí: 20. září 2022

Uzávěrka pro příjem žádostí: 15. listopadu 2022, případně do vyčerpání alokace

Rozhodnutí MAS Broumovsko+, z. s.: do měsíce od uzávěrky pro příjem žádostí

Podpořeny budou akce konané v období 1. 1. 2023 – 31. 7. 2023.

Každý žadatel může do vyhlášené výzvy podat maximálně jednu žádost.

Příklady podporovaných aktivit:

  • rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) pro různé věkové a zájmové skupiny;
  • pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích, osvětových);
  • aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení s přírodními zdroji, prevence znečištění přírody, péče o krajinu a přírodní bohatství;
  • ochrana místního kulturního dědictví a tradic, obnova a rozvoj tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí;
  • aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze.

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro propagaci SCLLD na akcích na území MAS Broumovsko+, z. s. v roce 2022-2023 (.pdf)

Kritéria pro výběr žádostí na akce pro propagaci SCLLD na akcích na území MAS Broumovsko+, z. s. (.pdf)

Žádost o podporu – propagace SCLLD na akci (.pdf)

Zpráva o průběhu akce – propagace SCLLD na akci (.pdf)