Příprava nového období 2021-2027

V současné době se MAS Broumovsko+ připravuje na nové programové období 2021-2027. Na této stránce naleznete všechny důležité dokumenty, které s přípravou nového období souvisí. Dokumenty budeme postupně upravovat přidávat v závislosti na jejich dokončení.

V pondělí 24. 5. 2021 byla zpřístupněna výzva pro předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027. Příjem žádostí byl zahájen 1. 6. 2021 a v tento den MAS svou žádost podala.

Koncepční SCLLD MAS Broumovsko+ 2021-2027 verze 2 (.pdf)

Další důležité dokumenty:

Socioekonomická analýza MAS Broumovsko+ 2021 (.pdf)

SWOT analýza MAS Broumovsko+ 2021-2027 (.pdf)

Popis inovativních rysů strategie (.pdf)

Pracovní skupiny a jednání:

Jednání pracovní skupiny dne 3. 9. 2020 (.pdf)

Jednání pracovní skupiny dne 17. 9. 2020 (.pdf)

Jednání pracovní skupiny dne 22. 9. 2020 (.pdf)

Finalizace SWOT analýzy – online (.pdf)

SWOT analýza – původní verze po evaluaci SCLLD (.pdf)
(z této verze jsme vycházeli při jednáních na pracovních skupinách)

Veřejné připomínkování Strategie:

Veřejné připomínkování Strategie – online (.pdf)