Základní info o projektu

Co je to Místní akční plán vzdělávání II (MAP II)?

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II je čtyřletý projekt, který realizuje MAS Broumovsko+ v letech 2018-2021. Tento projekt je zaměřen zejména na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP II navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku I, který byl realizován v roce 2016 a 2017.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů ve vzdělávání v území ORP Broumov, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Broumovsku.

Cíl MAP II

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Broumov tím, že bude podpořena spolupráce škol, aktérů neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání na Broumovsku, a to zejména formou společného informování, vzdělávání a plánování aktivit pro společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Jak se můžete zapojit

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II například formou účasti v pracovních skupinách, můžete nás kontaktovat zde.