Organizační struktura

 

 

 

 

 

 

Odpovědnost za realizaci projektu MAP II má Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ve vzdělávání. Členy Řídícího výboru jsou zástupci vedení škol, zástupci Realizačního týmu MAP, učitelé, zástupci zřizovatelů, zástupci ZUŠ, zástupci organizací neformálního vzdělávání, zástupce KAP, zástupce Centra podpory projektu SRP v Královehradeckém kraji, zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči, zástupce OSPOD, zástupce rodičů.

Řídící výbor vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu realizace projektu měnit. V současné době jsou aktivní Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina k matematické gramotnosti, Pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Chci se zapojit do diskuse