MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 18/10/2019 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací,
  • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních průhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 200 000 Kč.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I (.pdf)

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf)

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 9. 9. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 9. 9. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS dne 5. 11. 2019 od 16:15 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 14. 11. 2019 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 27. 5. 2020 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 27. 5. 2020 (.pdf)