MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 31/05/2019 12:00
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky a environmentální sociální podniky.

Sociální podniky musí splňovat následující principy a charakteristiky sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch.

Doporučené klíčové aktivity projektů:

  • Vytvoření a zachování pracovních míst,
  • vzdělávání zaměstnanců,
  • marketing sociálního podniku,
  • provozování sociálního podniku.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 450 000 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I (.pdf)

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf)

Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf)

Příloha č. 5 – Podnikatelský plán (.pdf)

Příloha č. 6 – Finanční plán (.xlsx)

Příloha č. 7 – Sada rozpoznávacích znaků – ISP (.pdf)

Příloha č. 8 – Sada rozpoznávacích znaků – ESP (.pdf)

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Výběr projektů:

Pozvánka na zasedání Rady dne 27. 6. 2019 od 10:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 27. 6. 2019 od 10:00 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 13. 2. 2020 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 13. 2. 2020 (.pdf)