MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 30/04/2019 12:00
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Podporovány jsou vybrané sociální a návazné služby.

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Sociální služby,
  • další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 865 000 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II (.pdf)

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf)

Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf)

Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě (.xlsx)

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 5 (.pdf)

Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba (.pdf)

Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby (.xlsx)

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 14. 3. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 14. 3. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Výběr projektů:

Pozvánka na zasedání Rady dne 6. 6. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 6. 6. 2019 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 7. 1. 2020 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 7. 1. 2020 (.pdf)