MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 31/05/2019 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

1. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zárověň dochází k jednomu z následujících kroků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

2. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 333 680 Kč.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I (.pdf)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf)

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro výzvu č. 65 (.pdf)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS dne 19. 6. 2019 od 16:30 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 27. 6. 2019 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 27. 1. 2020 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 27. 1. 2020 (.pdf)