MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • bezbariérový přístup zastávek,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky,
  • lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 684 210 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I (.pdf)

Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti IROP (.pdf)

Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení IROP – Doprava (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53 IROP (.pdf)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 1. 8. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 1. 8. 2017 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis z Výběrové komise IROP 18. 9. 2017 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 3. 10. 2017 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 19. 4. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 19. 4. 2018 (.pdf)