Projekty LEADER ČR 2007
Zdoňov PDF Tisk Email

Výstavba přístřešku pro zemědělskou techniku s odstavnou plochou


Žadatel: Bernard Lainka


Cíl projektu: potřeba zázemí pro nově vybudovanou dílnu


Projekt rozšiřuje nabídku služeb farmy mimo přímou zemědělskou prvovýrobu. Dílna bude mimo jiné sloužit i pro opravu strojù a techniky ostatním zákazníkům v regionu (zemědělci v sousedství, soukromníci). Tím se zároveň napomůže k vytvoření nového pracovního místa pro opraváře zemědělské techniky.

 
Janovičky PDF Tisk Email

Modernizace lyžařského vleku


Žadatel: Lyžařský klub Broumov


Cíl projektu: zajištění plynulejšího a bezpečnějšího provozu zejména pro děti a začínající lyžaře


V průběhu dvou desetiletí existence lyžařského vleku došlo k podstatnému nárůstu počtu přepravených osob. Především pak po vstupu ČR do EU, kdy vzrostl zájem o turistický ruch na Broumovsku. Vstupem do EU se rovnìž zpřísnily bezpečnostní a provozní předpisy. Vlek je nyní zcela v souladu s těmito předpisy, čímž se sníží riziko úrazů přepravovaných osob.

 
Martínkovice PDF Tisk Email

Oprava povrchu parkoviště

 

Žadatel: Obec Martínkovice

Cíl projektu: poskytnout kvalitní zázemí pro parkování vozidel
zákazníkù obchodu a pohostinství a návštěvníků školy


Opravou povrchu parkoviště se zvýšila bezpečnost a zlepšil vzhled centra obce. Vozidla stojící na opraveném parkovišti dále neohrožují obyvatele, převážně školní děti, využívající autobusové spoje tím, že by stála na kraji frekventované komunikace. Rovnìž není narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

 
Broumov PDF Tisk Email

Zvýšení kvality krajiny a údržba na Broumovsku

 

Žadatel: Technické služby města Broumov

 

Cíl projektu: druhotné zpracování biologického odpadu vzniklého při údržbě dřevin, stromů a křovin

 

Při celoroční průběžné údržbě křovina dřevin vzniká biologický odpad, který je nutno uskladnit a dále zpracovat. Environmentálně příznivým řešením je zpracování odpadu štěpkovačem, který odpad zpracuje na štěpky různé hrubosti. Ty lze následně kompostovat a kompost využít k zúrodňování zeminy.

 
Martínkovice PDF Tisk Email

Lokální monitorování počasí mikroregionu

 

Žadatel: Aeroklub Broumov

 

Cíl projektu: zlepšení kvality života obyvatel vytvořenímnové služby pro obyvatelstvo, podpora podnikání v zemědělství, podpora cestovního ruchu, zvýšení dostupnosti mikroregionu

 

Broumovsko, vedle svých dalších specifik, má svoji klimatickou odlišnost, která se projevuje více než 40% odchylkami počasí proti vnitrozemí ČR. Letiště je využíváno pro sportovní, turistickou, obchodní a zemědělskou činnost, přičemž informační systém je možno využít i pro leteckou záchrannou službu a policii včetně krizového řízení.

 
Broumov PDF Tisk Email

Naše zahrada 2007 - parkoviště

 

Cíl projektu: zlepšení kvality života obyvatel

 

Broumov trpí dlouhodobým nedostatkem parkovacích míst zejména v centru města. Parkoviště má kapacitu 10 míst stání pro automobily, z toho 1 stání pro vozíčkáře. Parkoviště v centru města umožňuje i vyšší návštěvnost různých akcí jak obyvatelstva tak i návštěvníků, kteří za krásami regionu přijíždí vlastními dopravními prostředky.

 

 
Křinice PDF Tisk Email

Vybavení školícího centra environmentální výchovy

 

Žadatel: Obec Křinice

 
Cíl projektu: zlepšení kvality v poskytování ubytovacích a vzdělávacích služeb v levnější cenové nabídce


Možnost enviromentální výchovy dětí i dospělých z našeho regionu, rozšíření v celé ČR, ale i příhraniční spolupráce s Polskem. Též možnost konání rùzných společenských akcí v rámci obce či mimo ni.

 


Podporujeme

Banner
Banner

Foto dne

Nabídky regionu

Banner
nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko