Šablony pro školy

Šablony pro základní a mateřské školy

V roce 2016 vyhlásilo MŠMT pro základní a mateřské školy v rámci OPVVV výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. O šablony mohly školy a školky žádat do června 2017. Pracovnice MAS žádost pro školy a školky na Broumovsku zpracovávají a pomohou i s administrací schválených projektů.

Jaká je nabídka šablon?

Šablony lze rozdělit do několika typů – šablony personální, které zahrnují školní asistenty, psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy a chůvy pro mateřské školy, šablony pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, čtenářské a matematické kluby, doučování žáků a setkávání s rodiči.

O kolik peněz lze požádat?

Maximální výše finanční podpory na školu nebo školku se vypočítá z částky 200 000 Kč + 2200 Kč na žáka nebo dítě. V případě sloučené ZŠ a MŠ pak 400 000 Kč + 2200 Kč na žáka/dítě. Spolufinancování pro příjemce je 0 %, dotace kryje 100 % nákladu.

Kde hledat metodickou pomoc?

Kancelář MAS poskytuje školám a školkám na Broumovsku metodickou pomoc při sestavování žádosti, projekty školám napíše a pomáhá i při administraci a vykazování již schváleného projektu. Máte-li jakoukoli otázku nebo problém, kontaktujte kancelář MAS – Kristýnu Jagošovou.

Na co se zaměřit, pokud už projekt realizujeme?

U šablon není nutné MŠMT vykazovat účetnictví projektu, pouze splněné výstupy. Vzory dokumentů k vykazování výstupů najdete na webu MŠMT. Důležité je také dodržet povinnou publicitu projektu, tedy vyvěsit ve škole nebo školce barevný plakát velikosti A3. Plakát vygenerujete na webu dotaceeu.cz.

Užitečné dokumenty

Seminář pro příjemce projektu šablon (.pdf)